Emergency Relief to Flood Affected People in the East

புனர் வாழ்வும் புது வாழ்வும் (ARR) அமைப்பானது, அண்மையில் நடந்த வெள்ள அனர்த்தத்தால் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுக்கான அவசரகால உடனடி தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு உதவிகளை நாடிநின்றபோது, மலேசிய TAMIL FORUM ஒரு மில்லியன் ரூபாயை கொடையாக அன்பளித்திருந்தார்கள். மேலும் பிரித்தானியாவில் இயங்கும் CHILDREN’S HUNGER RELIEF FUND ஆனது ரூபாய் 435000 யை உடனடி தேவைகருதிய பொருள் வளங்கலுக்காக நன்கொடை செய்துள்ளார்கள். ARR தற்போது தனது நண்பர்களிடமும் குடும்பங்களிடமும் தத்தமது பங்களிப்பை நாடி நிற்கின்றது.

இந்த முயற்சியில் ARR ஏற்கனவே கல்முனை ROTARY CLUB இனது உதவியுடன் கிழக்கு மாகணத்தில் உடனடி தேவிகளுக்கான பொருட்கள் அடங்கிய பொதிகளை விநியோகித்து வருகின்றது. எமது இலங்கை ஒருங்கிணப்பாளர் HENRY AMELRAJH அவர்களும் தொண்டர்களும் முற்று முழுதாக வெள்ள பெருக்கெடுப்பால் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசமான கல்முனைக்கு அண்மையில், THIRAVANTHIYAMEDU க்கு சென்று 70 குடும்பங்களுக்கு பொதிகளை வழங்கியிருந்தார்கள். மேலும் இந்த பொதிகள், கிட்டங்கி ஆற்றின் கீள்பக்கத்திலுள்ள சவளக்கடை D S DIVISION இல் மிகவும் படு மோசமாக பாதிப்புக்குள்ளான 130 குடும்பங்களுக்கும், மட்டக்களப்பிலுள்ள 300 குடும்பங்களுக்கும் சென்ற புதன்கிழமை கொடுக்கப்பட்டன. HENRY தனது தொண்டர்கள் குழுவினருடன் வெள்ளிக்கிழமை 02/01/15 திருகோணமலையில் உள்ள சம்பூர் கிராமத்துக்கு இந்த அவசரதேவை கருதிய பொருட்கள் அடங்கிய 600 பொட்டலங்களை விநியோகித்தனர்.

இங்கே ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் 2006ம் ஆண்டு யுத்த காரணமாக இடம்பெயர்ந்து தற்காலிக கூடாரங்களில் வசித்து வருகிறார்கள். இந்த வெள்ள அனர்த்தத்தால் மீண்டும் இடம்பெயர்ந்து பாடசாலைகளில் தற்போது குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளார்கள். மேலும் சில இடங்களிலே பாதிப்படைந்த மக்களுக்கு உதவிகள் சென்றடையவே முடியாத நிலையில் கடந்த 10 தினங்களாக உணவுக்கே திண்ட்டாடும் நிலை இருப்பதாக அறிந்துள்ளோம். இந்த உடனடி தேவைகருதிய பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு பொட்டலம் ரூபாய் 1000 மட்டுமே செலவாகிறது. உங்கள் பங்களிப்பு எத்தொகையானாலும் நாம் அதை இத்தருணம் பெறுமதி மிக்கவையாக கருதிகிறோம்.

Further to the appeal of Assist Resettlement & Renaissance (ARR) to help people affected by the recent flooding in the East, Tamil Forum (Malaysia) Berhad came forward and donated Rs 1 Million. Children’s Hunger Relief Fund, a UK based charity, also donated Rs 435,000 towards providing emergency relief supplies.  ARR is currently raising funds amongst its friends and families to contribute to this effort. ARR with the assistance of Kalmunai Rotary Club has already started distributing emergency relief items in the East. Our SL coordinator Henry Amalraj, and volunteers, visited Thiravanthiyamedu, near Kalmunai, which was isolated by the flood, and distributed emergency relief items to 70 families.  Rotary Club had to get the assistance of the navy to visit this village by boat. Emergency relief items were also provided to 130 badly affected families living downstream of Kittangi River at Chavalakkadai D.S Division, in Kalmunai and to another 300 families in Batticaloa on Wednesday. Henry is taking a team of volunteers with emergency relief items to 600 families in Sampoor, Trincomale on Friday. These families, who were displaced from their homes in 2006 due to war, have been living in temporary shelters, which have now been flooded and are accommodated in schools.  We understand that there are still areas where relief supplies never got through and that affected people have been struggling for food for the past ten days.  A parcel consisting of emergency relief items costs only Rs 1000. Any contributions would be much appreciated.

    Photo 2   Photo 16       Photo 311214 14    Photo 311214 07http://www.metromurasu.com/2014/12/130.html

https://docs.google.com/file/d/0B8OFD0lShVxDQVNXMVlYLVZ4Wk0/edit?usp=drive_web

Posted in Uncategorized | Comments Off

An appeal to assist Flood affected People in the East‏

Further to our appeal to assist flood affected people in the east, we have received support from Tamil Forum Malaysia to assist the affected people. We, the fortunate in the UK and Europe, can do more to help the affected people, who haven’t still recovered from the war. In the past, I visited a camp in Sampoor, where many displaced families have been living in very pathetic conditions since 2006. I attach some photos of their living condition before the flooding. A Tamilnet article below shows the flooded condition of this camp.  It is really sad that they have to go through all these hardship since 2006 as a result of the war. Can we please help these unfortunate people as well as people in Batticaloa district?
    DSC02284    DSC02291
    Kaddaiparichchaan_IDP_camps_flooded_01    Kaddaiparichchaan_IDP_camps_flooded_02
Posted in Uncategorized | Comments Off

PTK Paediatric Ward – Completed & Handed Over

Following our appeal for building the first floor paediatric ward at Puthukudiyiruppu (PTK) hospital, Children’s Hunger Relief Fund (CHRF) and Dr Philomina Karthigesalingam responded positively and have managed to raise enough funds to carry out this project. Dr Philomina successfully completed her sponsored walk and managed to raise nearly £6000. CHRF made an appeal to their friends and families and raised nearly £12,000. Assist RR is funding the balance needed to complete this project. Further to another appeal, UK Medical Institute of Tamils (MIOT) has donated £8300 towards providing furniture and essential medical equipment to this ward. The construction work had been completed and the ward was handed over by Mullaithivu GA Mr Vethanayagan to the hospital on 04 Dec 2014. Assist RR would like to express its gratitude to CHRF, MIOT and Dr Phil on behalf of people of PTK for their selfless efforts towards assisting people affected by the war.

    photo 1 (3)   Paediatric ward 01       DSC03072    photo 1

Posted in Uncategorized | Comments Off

Yet Another Cataract Surgery Camp in Mullaithivu on 15-16 Nov

We are happy to inform that yet another cataract surgery camp, sponsored by London Shri Kanagathurkkai Amman Temple (Ealing Amman Temple) by raising funds from the devotees of the temple and organised by Assist RR, was successfully completed on Sunday, 16/11/14 in Mullaithivu. Surgeon, Dr Malaravan, attached to Jaffna Teaching Hospital, carried out surgeries to nearly 102 patients. The local eye doctor asked us to convey the gratitude of the local people to the donors and organisers. Doctors from Vanni and Vision 2020 have informed Assist RR that there are thousands of needy patients in the North and East, who are still on their waiting lists and would benefit from these surgery camps because many can’t afford to pay for the lens and consumables needed for the surgery. Surgeon, Dr Malaravan has volunteered to perform surgery camps every month in the North. Assist RR will endeavour to find sponsors and support this on going project. Assist RR and people of Mullaithivu are indebted to Dr Malaravan for his selfless service to the vulnerable and needy patients in the North. Assist RR also wish to express its gratitude to the devotees of London Ealing Amman temple for their financial support for this camp. Finally, we would like to thank Vision 2020, in particular Dr Asela Abeydeera, for their continued support in organising surgery camps in the East and North of Sri Lanka.
3    15
13    29
Posted in Uncategorized | Comments Off

Another Cataract Surgery Camp, this time in Matara

A great Sinhala surgeon called Dr Jeyasiri Dias, whose native place is Matara and has been serving people of Batticaloa for a number of years, has been helping the needy and vulnerable people of North and East by carrying out 600 free cataract surgeries in surgery camps organised by Assist RR in the North and East. This teaches us that charity should not have any boundaries and it should be beyond race, religion, colour, language, etc. Friends of Assist RR, Engineers Sriskandarajah from Vavuniya and Henry Amalaraj from Kalmunai volunteered to sponsor a free surgery camp for 150 needy patients in Matara. This camp took place on 22/10/14, on Deepavali day. Sri & Henry attended the ceremony on this day, although it was Deepavali. Well done friends and keep up your good work. The people of Matara were very appreciative of the assistance provided by Sri & Henry. Matara doctors also promised to visit North & East to help the needy in any way they can. The eye doctor at Matara has already carried out a cataract surgery camp in Kilinochchi.

   Matara camp 4   Matara camp 3
   Matara camp 5   Matara camp 1

Posted in Uncategorized | Comments Off

PTK Paediatric Ward Construction – Update

Following our appeal for building the first floor paediatric ward at PTK hospital, Children’s Hunger Relief Fund (CHRF) and Dr Philomina Karthigesalingam responded positively and have managed to raise enough funds to carry out the project. The construction work started in July 2014 and nearing completion. Dr Philomina successfully completed her sponsored walk and managed to raise nearly £6000.  CHRF made an appeal to their friends and families and raised nearly £12,000.  Assist RR is funding the balance needed to complete this project. Further to another appeal, Medical Institute of Tamils  (MIOT), UK, has donated £8300 towards providing furniture and essential medical equipment to this ward.  Assist RR would like to express its gratitude to CHRF, MIOT and Dr Phil on behalf of people of PTK for their selfless efforts towards assisting people affected by the war.  Assist RR would also like to thank Australian Medical Aid Foundation (AMAF) for their financial support for providing medical equipment to the ground floor female ward.

   photo 1 (1)   photo 5

Posted in Uncategorized | Comments Off

GTV Interview with Assist RR Trustees on 06/09/14

GTV presenter Mr Jegan interviewed Assist RR trustees Dr V Sarveswaran and Dr R Jeyapooranabala on various issues related to living conditions of the innocent victims of war in the east and north of Sri Lanka.  Please watch the interview below:

Posted in Uncategorized | Comments Off